Capitolul 1. Dispoziții generale

Articolul 1. Prezentul regulament stabilește regulile generale care trebuie respectate de către toți vizitatorii domeniului Caro și, în special, de către conducătorii auto care utilizează zona de parcare a domeniului, în scopul utilizării cât mai eficiente a locurilor de parcare existente și al asigurării unei circulații rutiere fluente.


Articolul 2. Această zonă de parcare este proprietate privată și se supune legislației în vigoare în materie de circulație rutieră, respectiv Ordonanța de urgență nr. 195/2002 și Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență nr. 195/2002, precum și normelor specificate mai jos.


Articolul 3. Prin solicitarea eliberării unui card de acces în parcarea domeniului Caro, conducătorul autovehiculului acceptă și se obligă să respecte termenii și condițiile prezentului regulament.


Articolul 4. Caro cere ca fiecare persoană care accesează zona de parcare să respecte normele legale de circulație și regulile din prezentul Regulament de parcare.


Articolul 5. În sensul prezentului Regulament, parcările sunt spații dedicate, delimitate perpendicular sau oblic pe marginea drumurilor.


Articolul 6. Plata parcării în spațiile dedicate prevăzute în prezentul regulament se face pe baza principiului tarifului orar, așa cum este afișat la intrarea în parcare.

Capitolul 2. Obligațiile conducătorilor de vehicule care au acces la parcare

2.1. Conducătorii de vehicule trebuie să respecte în totalitate prezentul Regulament de funcționare a parcării, cu modificările sau revizuirile periodice.
2.2. Parcarea vehiculelor:

 • Fiecare conducător auto va parca vehiculul astfel încât să ocupe un singur loc de parcare și să nu împiedice ocuparea locurilor de parcare închise. În caz de nerespectare a delimitărilor parcării, autovehiculul va fi blocat, iar deblocarea va necesita plata unei taxe în valoare de 400 RON plus valoarea taxei de parcare.
 • Caro își rezervă dreptul de a delimita anumite zone ale parcării în care va aplica reguli specifice care depășesc prezentul regulament.
 • Vehiculele vor fi parcate numai pe locurile indicate și marcate în acest scop. Pentru fluidizarea traficului în interiorul parcării, vă rugăm să respectați indicatoarele și marcajele rutiere.

Conducătorii vehiculelor nu vor opri sau lăsa nesupravegheate vehiculele parcate:

 1. în apropierea căilor de acces, a intrărilor și ieșirilor de urgență, indiferent dacă acestea sunt accesibile pietonilor sau vehiculelor;
 2. sau chiar pe un loc de parcare normal, dacă ocuparea locului de parcare se face în alt scop decât pentru perioada de timp necesară pentru a beneficia de serviciile oferite în cadrul domeniului Caro.
 • Locurile de parcare rezervate pentru persoanele cu handicap pot fi utilizate numai de autovehiculele care prezintă un card/badge eliberat de autoritățile competente, cu semnul reprezentativ la nivel internațional:
 • Persoanele cu dizabilități care dețin cardul/badge-ul specific au dreptul de a parca gratuit pe locurile special amenajate și semnalizate. În acest scop, legitimația va fi prezentată, pentru persoanele cu dizabilități, reprezentantului Caro – la punctul Info Desk din incinta hotelului în vederea validării biletului de acces și implicit a taxei de parcare. Utilizarea de carduri -badge-uri falsificate în scopul obținerii avantajelor menționate mai sus va fi raportată autorităților de poliție, iar șoferul va fi obligat să plătească integral taxa de parcare.

  2.3. Conducerea prin parcare:

  Viteza maximă de conducere în parcarea exterioară este de 10 km pe oră. Lungimea maximă admisă a vehiculelor este de 3,5 metri.

  2.4. Conduita în timp ce vehiculul este oprit în parcare:

  Conducătorii de vehicule cu două roți motorizate sau nemotorizate au obligația de a le parca și de a le asigura în locurile special amenajate. Fiecare conducător de vehicul va păstra locul de parcare curat, nu va scăpa obiecte din vehicul pe suprafața parcării și nu va depozita materiale pe aceasta.
  
 • Parcarea nu este un loc amenajat pentru acțiuni publicitare și, prin urmare, nici o persoană care accesează parcarea nu va avea voie să desfășoare activități publicitare de orice fel în interiorul parcării.
 • Conducătorii de autovehicule nu vor efectua lucrări de întreținere sau reparații ale vehiculelor în timp ce se află în parcare.
 • Conducătorul autovehiculului va respecta normele specifice P.S.I. (Prevenirea Incendiilor), fiind direct răspunzător pentru orice pagubă produsă.

2.5. Interdicții:
Sunt interzise următoarele:

 • lăsarea motorului autovehiculului în funcțiune (modul de încălzire), dacă șoferul nu se află în autovehicul;
 • lăsarea nesupravegheată a animalelor, a substanțelor inflamabile sau a obiectelor periculoase în interiorul vehiculului;
 • lăsarea nesupravegheată a minorilor în parcare sau în vehiculele parcate;
 • pătrunderea în parcarea pentru desfășurarea cursurilor de conducere, asociată cu școlile de șoferi;
 • intrarea în parcare cu vehicule motorizate de mare tonaj (cum ar fi, dar fără a se limita la: tractoare, camioane sau alte vehicule de mare tonaj), autovehicule cu remorci sau cu o lungime mai mare de 5,5 m și vehicule cu defecte vizibile sau cu scurgeri;
 • fumatul sau aruncarea de țigări în parcare;
 • fotografierea sau filmarea profesională în parcare, fără aprobarea prealabilă scrisă a administrației domeniului Caro;
 • intrarea în parcare în timpul iernii, cu zăpada atașată oriunde la mașină, care se va scurge apoi pe parcare;
 • parcarea pe locurile destinate vehiculelor aparținând persoanelor cu handicap și marcate corespunzător de Caro, în cazul în care vehiculul parcat nu are la vedere cardul/badja pentru persoane cu handicap, în conformitate cu articolul 65 din Legea nr. 448/2006;
 • sunt interzise orice manifestări zgomotoase;
 • este interzisă utilizarea parcării pentru activități periculoase, ilegale, imorale sau pentru cerșetorie;
 • organizarea în parcare a unor reuniuni cu caracter politic, greve, demonstrații publice, activități comerciale sau spectacole;
 • este interzisă parcarea pe termen lung pe locurile de parcare, dacă utilizatorul autoturismului nu este cazat în hotelul Caro, iar conducerea domeniului Caro poate îndepărta din parcare, pe cheltuiala conducătorului auto, orice vehicul care a staționat pentru o perioadă mai mare de 48h.
 • 2.6. Conducătorii auto nu vor intra în parcare fără tichetul eliberat la deschiderea barierei, având în vedere că ieșirea din parcare este permisă numai după plata și validarea tichetului. Excepție fac doar motocicliștii care intră prin Barbu Văcărescu, dar trebuie să iasă prin aceeași poartă.
 • 2.7. Eventualele avarii provocate de conducătorii auto la autovehiculele proprii și la alte autovehicule sau instalații, în timpul deplasării sau șederii în perimetrul parcării domeniului Caro, vor fi suportate de persoanele vinovate, cu excluderea răspunderii Hotelului Caro.
 • Contestațiile privind soluționarea plângerilor referitoare la daunele provocate autovehiculelor, furturi sau alte abateri care au loc în zona de parcare a Caro’s se adresează poliției.
 • 2.8. Administrația Domeniului își rezervă dreptul de a refuza accesul în parcare persoanelor/conducători auto care nu respectă prevederile prezentului Regulament.

Capitolul 3. Orele de parcare

3.1. 3.3.1. Durata:

 • Intervalul orar în care este permis accesul în parcare este de 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână
 • O excepție de la acest interval este stabilită pentru vehiculele de peste 3,5 tone care fac obiectul unei interdicții între orele 22:00 și 09:00.
 • Tichetul de parcare emis de sistem la intrarea în parcare reprezintă acreditarea orelor de intrare și ieșire a unui anumit vehicul aflat în parcare. Tichetul de parcare va face dovada intrării și ieșirii oricărui vehicul care încalcă protocolul menționat mai sus.
 • 3.2. Supravegherea respectării programului de funcționare a parcării și mijloacele de înregistrare a respectării orelor de intrare și ieșire, de intrare și ieșire din parcarea domeniului Caro sunt atent monitorizate de un sistem de control al accesului în parcare și de camerele de supraveghere cu care sunt dotate parcările domeniului.
 • Camerele video sunt destinate exclusiv monitorizării fluxurilor de trafic, înregistrările video nefiind accesibile publicului, ci doar autorităților competente, în condițiile legislației în vigoare.
 • 3.3. În funcție de gradul de ocupare a locurilor de parcare sau de alte situații excepționale, Caro poate restricționa accesul în zona de parcare.

Capitolul 4. Sisteme de plată. Abonamente

4.1. Taxa de parcare este de 10 lei/oră (TVA inclus) și nu poate fi fracționată. Orice divizare a intervalului orar va fi tarifată ținând cont de taxa de 1 oră. 4.2. Taxa de parcare pentru o perioadă de 24 de ore este de 80 lei.

După achitarea taxei, dreptul de parcare se anulează, ieșirea din parcare făcându-se în maxim 15 (cincisprezece) minute, în caz contrar se va percepe încă o oră de parcare.

4.2. Plata tichetului de parcare se va face prin automatele amplasate la intrările – ieșirile Hotelului, folosind monede sau bancnote, după cum urmează: monedele, sau bancnotele se vor folosi direct la automatul de parcare, introducând atâtea monede cât este necesar până la atingerea sumei care reprezintă taxa aplicabilă. Plata se poate face, de asemenea, cu ajutorul unui card bancar.

4.3. Pierderea sau distrugerea tichetului de parcare atrage după sine plata unei taxe de 200 RON. Plata acestei taxe se face fie la recepția hotelului. Fără ca vizitatorul să achite taxa de 200 RON, acesta nu va putea părăsi perimetrul zonei de parcare.

4.4. Ruperea brațului de barieră sau deteriorarea acestuia prin impactul cu autovehiculul se taxează cu valoarea reparației, la care se adaugă valoarea taxei de parcare.

4.5. Domeniul Caro nu face nicio indicație cu privire la numărul de locuri de parcare disponibile sau la amplasarea acestora.

4.6. Prin recunoașterea taxei de parcare și accesul în incinta parcării, vizitatorii își exprimă acordul cu privire la regulamentul de parcare.

Capitolul 5. Răspunderea limitată

5.1. Caro nu își asumă în niciun fel răspunderea civilă sau penală pentru orice daune provocate autoturismelor, autovehiculelor motorizate sau nemotorizate, pentru bunurile lăsate în interiorul acestora sau pentru pagubele cauzate de blocarea/ sustragerea acestora, ca urmare a faptului că sunt parcate necorespunzător sau abandonate pe proprietatea Caro.

5.2. În plus, Caro recomandă fiecărui vizitator/client să nu lase obiecte de valoare în interiorul autovehiculului, întrucât Caro nu asigură siguranța autovehiculelor și, prin urmare, nu poate fi răspunzător pentru daune directe sau indirecte, pierderi civile, contravenții sau infracțiuni care au loc în parcare.

5.3. Caro nu despăgubește nici un proprietar al unui vehicul abandonat în parcarea sa, în cazul în care se produc daune în urma ridicării vehiculului de către firma care efectuează ridicarea vehiculului din spațiul în care a fost abandonat.

Capitolul 6.Modificări

6.1. Prezentul regulament de parcare poate fi modificat sau revizuit fără o notificare sau justificare prealabilă din partea Administrației Domeniului Caro. 6.2. Noul regulament îl va înlocui pe acesta și va fi pus în aplicare din momentul publicării la avizier și pe site.