Când vorbim despre forţa de muncă în industria hotelieră din România Caro Hotel îşi aduce aportul o dată în plus, fiind unul dintre promotorii învăţământului dual. Astfel avem veşti bune pentru cei care vor să descopere noi oportunităţi în vasta industrie a ospitalităţii.

La Caro, micii profesioniști ai viitorului pot învăța secretele din spatele funcționării unei unităţi hoteliere, al locurilor de muncă din cadrul acesteia unde își pot dezvolta abilitățile profesionale de la o vârstă fragedă. Lucrând cu unii dintre cei mai buni profesioniști ai industriei (mulți cu peste 15 ani de experiență), vor căpăta încrederea și abilitățile necesare pentru a urma o carieră în acest domeniu. 

Ce este învățământul dual?

Învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic cu următoarele caracteristici specifice: 

a) este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică; 

b) asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici; 

c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, ofera bursă cel putin la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor; 

d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ partenere.

Învățământul dual se adresează absolvenților clasei a 8-a, pe o durată de cel puțin 3 ani. Instruirea practică și pregătirea de specialitate a copiilor pot contribui semnificativ la crearea de noi generații de hotelieri care să ducă mai departe profesionalismul, deja consacrat în această industrie. Prin acordarea acestor burse, hotel Caro creaza o situație de genul win-win prin folosirea oportunității de a ocupa locurile de muncă vacante din hotel și, în același timp, prin sprijinirea copiilor în dezvoltarea carierei și obținerea unei calificări recunoscute de Ministerul Muncii și Ministerul Educației Naționale. 

Câte burse a oferit Hotel Caro, prin programul de învățământ dual?

Pentru că implicarea noastră în piața locurilor de muncă este o misiune continuă, iar acesta este primul an în care s-au format clase de învățământ dual în industria hotelieră, am oferit 9 burse, pe următoarele specializări – 3 posturi de bucătar, 3 posturi de ospătar, 3 posturi de lucrători hotelieri (cameriste). Bursa oferită pentru aceste specializari este de 400 de lei pe lună (pe langa cei 200 lei oferiți ca bursă de către stat), alături de o serie de beneficii

 • Asigurarea unei mese/zi pe perioada practicii;
 • Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)i;
 • Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practiciii;
 • Echipament de lucru;
 • Premii pentru stimularea performanței/bursă de merit – 200 lei/ lună (timp de 6 luni, în funcție de rezultatele obținute la învățătură și modulele practice).

Pentru a putea obține bursa lunară, copiii trebuie să îndeplinească o serie de condiții:

 1. să nu! aibă mai mult de 20 de absențe nemotivate pe semestru
 2. să aibă 100% medii de promovare, fără corigențe
 3. să aibă minim nota 6 la modulele de specialitate 
 4. să aibă media 10 la purtare, fără abateri disciplinare. 

De asemenea se poate obține o bursă suplimentară, de merit (premii pentru stimularea performanței), în valoare de 200 de lei, pentru care este necesară îndeplinirea următoarelor criterii: 

 • să aibă cel mult 5 de absențe nemotivate pe semestru 
 • să aibă media generală pe semestrul I minim 8,00
 • să aibă minim nota 9,00 la modulele de specialitate 
 • să aibă media 10,00 la purtare, fără abateri disciplinare

Copiii bursieri vor avea:

 • primul an de studii 20% din timp (5 săptămâni de practică comasată și o zi la 2 săptămâni) practică
 • anul doi de școală să aibă 60% din timp alocat practicii (9 săptămâni de practică)
 • anul trei 72% din timp (15 săptămâni de practică). 

Dupa terminarea celor trei ani de studii, elevii absolvenți vor avea diplome de calificare în domeniul ales (Bucătar, Ospătar, Lucrător hotelier) și vor avea posibilitatea de a se angaja în cadrul hotelului. Șansa oferită de Hotel Caro școlarilor poate rezulta în creșterea interesului acestora pentru industria hotelieră, dezvoltarea încrederii în sine, a unor abilități profesionale utile pe viitor și creșterea interesului pentru un loc de muncă de viitor. Pentru cei interesați, nu ezitați să ne contactati pentru a afla mai multe detalii.

VEZI TOATE ARTICOLELE